Deze vragen krijgen we vaker, doe er je voordeel mee!


 • Kan ik zelf via Google of een andere zoekmachine kijken of mijn merk al bestaat?

  Ja, maar zoeken op internet levert niet alle merken op die er al zijn. Geclaimde maar nog niet in gebruik zijnde merken zult u er niet snel vinden. Uw IP-adviseur kan in de speciale databanken die daarvoor zijn onderzoeken of een merk vastgelegd of geclaimd is, hoe lang de bescherming nog duurt en in welke landen of internationale regio’s een merk is vastgelegd.

 • Is het zinvol om eerst bij de Kamer van Koophandel te informeren naar een merk?

  Ja, maar ook hier geldt: het Handelsregister geeft alleen een weergave van de geregistreerde handelsnamen, niet van de beschermde merken. Het is ook niet de taak van de Kamer van Koophandel om te onderzoeken of een merk nog beschikbaar is.

 • Wat doet een merkenbureau?

  Het merkenbureau onderzoekt eerst de onderscheidende waarde van uw merk, en of het merk wel de juiste kenmerken heeft om succesvol vastgelegd te worden. De naam moet bijvoorbeeld uniek en opvallend zijn, althans niet puur beschrijvend. Daarna onderzoekt het merkenbureau in de gewenste regio (land(en), werelddeel, mondiaal) of het merk nog vrij is, en kan uw merk vervolgens vastleggen.

 • Wat kan een merkenbureau na de vastlegging van het merk voor mij betekenen?

  Nadat een merk gevestigd is kunt u via een merkenbureau laten controleren of er vanaf die periode mogelijk inbreuk wordt gemaakt op uw merk door de aanvrage van een jonger conflicterend gelijkend merk. Indien dat zo is, zal uw merkenadviseur u hierop attenderen en samen met u actie kunnen ondernemen.

 • Welke soorten merken zijn NIET te beschermen?

  Zogenaamde soortnamen zijn niet te beschermen: het woord ‘stoel’ of ‘bier’, of verwante woorden. Ook misleidende woorden worden geweigerd, bijvoorbeeld ‘BEERKOMPANIE’ voor sterke drank. Beschrijvende woorden, denk aan ‘strijkwinkel’ of ‘zorghotel’, zijn ook niet te beschermen. Termen die een kwaliteit of andere hoedanigheid van het product of de dienst aanduiden (zoals ‘super’, ‘ecoflex’) zijn niet te beschermen. Tot slot kunnen vlaggen, nationale emblemen van (inter)nationale organisaties en officiële instanties (bijvoorbeeld de sterren van de Europese Unie) niet worden beschermd.

 • Wat betekenen de aanduidingen ® en ™?

  De letter R betekent dat een merk geregistreerd is, en de letters TM betekent dat merkrechten worden geclaimd, bijvoorbeeld omdat men de aanvraagprocedure in gang heeft gezet.

 • Welke actie moet ondernomen worden indien mijn merknaam al gevestigd blijkt te zijn?

  Dan kan uw IP adviseur onderzoeken welke merknaam het eerste geregistreerd was, of met andere woorden: wie de oudste rechten heeft. In overleg met u kan uw IP adviseur dan een passende actie ondernemen. Dat kan zijn een andere naam kiezen, de bestaande naam overnemen, of wellicht nog een andere passende mogelijkheid.

 • Wat moet ik doen als iemand de door mij vastgelegde merknaam wil kopen?

  Een beschermde merknaam kan veel geld waard zijn (of worden). Grote organisaties of bedrijven hebben soms veel geld over om een merk over te nemen, omdat dat goed past in hun algehele beleid. Daartoe is ook een onderzoek nodig, zodat de onderhandelingen gedegen gevoerd kunnen worden. Een voorbeeld is de naamsverandering van DAF Trucks naar Nedcar in 1991. Het bleek dat er een klein autoverhuurbedrijf bestond dat de naam Nedcar al had. De naam Nedcar werd na onderhandelingen overgenomen door DAF Trucks.

 • Welke klasse moet er gekozen worden voor een merk?

  Een merk moet worden gedeponeerd voor de producten of diensten waarvoor u het gebruikt dan wel in de nabije toekomst gaat gebruiken. Alle mogelijke producten en diensten zijn ingedeeld in zogenaamde klassen. Ook producten en diensten die hier niet met name worden genoemd moeten in een klasse worden gerubriceerd. Er zijn 34 productklassen en 10 dienstenklassen, zie bijlage.

 • Voor welke landen moet ik kiezen bij het vastleggen van het merkrecht?

  Voor die landen waar u binnen nu en 5 jaar denkt actief te zijn. Immers, vrijwel alle landen kennen de plicht om het merk binnen 5 jaar in gebruik te nemen. In ogenschouw nemende dat de procedure soms ook wel 4 jaar duurt is de strategie van 5 jaar in één keer mee te nemen bij de merkenbescherming. Mocht een bepaald merk ‘goed’ lopen dan kunnen er altijd tussentijds nieuwe merkenrechten in nieuwe exportlanden worden gevestigd.

Wilt u sparren over merken,
modellen of IE-overeenkomsten?
Contact