Een merkenzaak over namen van dieren, vormmerken én kleur patronen gebruikt voor snacknootjes.

Frito-Lay maakt, als houder van diverse merkregistraties voor haar Tijgernootjes, bezwaar tegen het gebruik van Girafnootjes door Intersnack

De rechtbank is van mening dat het teken GIRAFNOOTJES voldoende verschilt van de merknaam TIJGERNOOTJES. Beide verwijzen weliswaar naar een dier, visueel en auditief zijn er grote verschillen tussen de namen. De verpakking van het product wordt eveneens voldoende verschillend gevonden. Echter, het toegepaste patroon op het nootje, bestaande uit een geschakeerd kleurpatroon, in de kleuren oranje, bruin en geel gaat de rechter te ver. Door gebruik van een identiek patroon is sprake van merkinbreuk, zo oordeelt de rechter.

Kortom, net een streepje te ver voor de producent van de GIRAFNOOTJES. De vraag of een consument in de supermarkt inderdaad het verschil zal opmerken tussen een TIJGERNOOTJE en een GIRAFNOOTJE lijkt voer voor een vervolg.