De BREXIT. We hebben het er al even niet meer over gehad, maar nu wordt het weer actueel. En dus belangrijk om naar te kijken. De UK verliet de EU op 31 januari 2020. Er is door de premier van de UK geen gebruik gemaakt van de optie om uitstel te vragen van de overgangsperiode. Deze optie verliep op 1 juli jongstleden. Gevolg hiervan is, dat per einde van dit jaar de overgangsperiode afloopt en u uiterlijk per 1 januari 2021 voorbereid dient te zijn op de gevolgen van de Brexit.

Hierbij geven wij u tips om u hierop voor te bereiden voor uw merken, modellen en IE rechten:
  • Heeft u plannen voor een (nieuw) merk? Verricht zo snel mogelijk een EU merk- of modelaanvrage. Indien geregistreerd voor 31 december 2020 zal de registratie automatisch geldig zijn in de UK.
  • Voor welke merken, modellen, producten of diensten is de UK van specifiek belang? Controleer of hiervoor rechten ontstaan in de UK per 01 januari 2021 (automatisch of door expliciete aanwijzing).
  • Verricht voor EU merk- en modelrechten met een vervaldatum vanaf 01 januari 2021, een zelfstandig vernieuwingsverzoek voor de UK.
  • Check of u EU modelaanvragen heeft, waarvan de publicatie is opgeschort, en laat deze (indien mogelijk) publiceren vóór 31 december 2020.
  • Check lopende onderhandelingen, bijvoorbeeld in oppositieprocedures, en probeer een schikking te realiseren tenminste één maand voor 31 december 2020.
  • Check licentie- en andere IE contracten op de toepassing en geldigheid voor de UK.
Met bovenstaande tips hebt u een goede basisvoorbereiding voor uw merken, modellen en IE contracten.
Voor een op maat advies hebben wij het volgende aanbod:

Brexit-test
Onze cliënten bieden wij een “Brexit test” aan. Uw gemachtigde, die bekend is met uw portefeuille en commerciële activiteiten, toetst uw portefeuille grondig (o.a. op bovengenoemde punten) en geeft u concreet advies over mogelijke aandachtspunten. Aanpassing van IE gerelateerde overeenkomsten is maatwerk en hiervoor zal een kostenindicatie worden afgegeven op voorhand.

Als u hiervoor interesse hebt, kunt een mail sturen naar het onderstaande e-mailadres of neem contact op met uw vaste gemachtigde.