In 2011 heeft de bekende profvoetballer Lionel Messi een beeldmerk MESSI aangevraagd als merk voor onder andere sportkleding. Hiertegen werd oppositie ingediend op grond van het merk MASSI en deze oppositie werd in eerste instantie door het Europese Merkenbureau toegewezen.

Hij ging in beroep en het EU Gerecht oordeelde vervolgens dat er van verwarringsgevaar tussen MESSI en MASSI geen sprake is. Een zegen voor Messi maar de aanvrager van MASSI liet het er niet bij zitten en ging weer in beroep bij het Hof van Justitie.

Afgelopen week is er een uitspraak gewezen en volgens het Gerecht kunnen MESSI en MASSI inderdaad naast elkaar bestaan ondanks het feit dat ze visueel en qua klant op elkaar lijken. Dit omdat de voetballer Messi een hoge mate van bekendheid heeft. De consument zal het merk MESSI associëren met de naam van de wereldberoemde voetballer en daardoor ontstaat voldoende verschil met MASSI. Expliciet overweegt het Hof van Justitie dat de bekendheid van de persoon die zijn naam als merk probeert in te schrijven een relevante factor is bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, aangezien dit van invloed kan zijn op de waarneming van het publiek.

Kortom, Messi zegeviert nog steeds.