Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om u bij te praten over de recente uitbreiding van onze juridische dienstverlening.

Zoals u van AOMB gewend bent, verzorgen wij alle aspecten rondom de bescherming van uw intellectuele eigendom, zoals merken, modellen en octrooien. Wij begeleiden de registratie, monitoren en beheren uw registraties.

AOMB en daarbij ook Mark You Brand vinden het belangrijk om u in al deze fasen bij te kunnen staan. Om met u te sparren over de keuzes waarvoor u staat, om u te begeleiden in onderhandelingen en om u te voorzien van de juiste documenten in iedere fase waarin u zich bevindt. Wij hebben dan ook besloten onze juridische dienstverlening uit te breiden. Door alle zaken rondom uw intellectuele eigendom onder ‘één dak’ te regelen. Zo kunnen wij tot het moment van de rechtszaak snel en met kennis van uw belangen schakelen. Gerechtelijke procedures laten wij uiteraard over aan onze collega’s in de advocatuur..

Met onze afdeling Legal IP bieden wij specialistische kennis en ervaring, maar uiteraard met de pragmatische insteek die u van ons gewend bent.
In dit kader stellen wij u graag voor aan Françoise Alsters, onze senior legal counsel.

Voordat Françoise bij AOMB in dienst trad als senior legal counsel is zij ruim 20 jaar als gespecialiseerd advocaat op het gebied van intellectuele eigendom werkzaam geweest, waarvan ook enkele jaren binnen een internationaal chemieconcern.
Françoise is daarnaast sinds 2004 als docent Merkrecht verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Waarbij kan Françoise u ondersteunen:

Contracten bij het ontstaan van intellectuele eigendom
Aan het registreren van uw merk en andere rechten gaat natuurlijk een fase vooraf. Van vormgeven en ontwikkelen. Vaak gebeurt dit samen met een partner. De keuzes die in deze fase worden gemaakt, kunnen invloed hebben op de bescherming van uw ontwerp of uitvinding. De juiste strategie en het juiste contract zijn hierbij cruciaal. Denkt u bijvoorbeeld aan een geheimhoudingsovereenkomst, een samenwerkingsovereenkomst met één of meer commerciële partijen of met een universiteit, of een overeenkomst van opdracht.

Contracten bij de exploitatie van intellectuele eigendom
Nadat bescherming eenmaal is verkregen, is het zaak uw intellectuele eigendom te verzilveren. Ook hier kunnen verschillende routes worden bewandeld. Denk bijvoorbeeld aan een overdracht van uw rechten, aan exclusieve of niet exclusieve licenties of distributie.

Heeft u vragen over juridische aangelegenheden op het gebied van intellectuele eigendom of wilt u graag een gesprek over één van deze onderwerpen?
Maak een vrijblijbende afspraak!