Sinds kort zijn er nieuwe bedrijven actief die u als merkhouder mededelingen sturen over de vernieuwing van een merk en die daarvoor een aanzienlijk hoog bedrag vragen zonder een advies over de noodzaak van vernieuwing van het merk en/of met betrekking tot de onderliggende waren en dienstenomschrijvingen.

Het meest opvallende zit hem in het feit dat deze vernieuwingsmededelingen ruim een jaar voordat de vernieuwing überhaupt gedaan kan worden direct aan u worden gestuurd en wij op deze wijze worden gepasseerd, in de hoop dat ze ons voor kunnen zijn op het moment dat de vernieuwing daadwerkelijk kan. Op het moment dat u instructies tot vernieuwing zou geven aan deze bedrijven is dat niet eens mogelijk. Dit is ook de reden dat wij u pas binnen het tijdsframe dat daarvoor staat verzoeken tot vernieuwing zullen sturen.

Kortom: Wij verzoeken u dringend niet te reageren op deze brieven en deze bedrijven zeker geen opdracht tot betaling van de vernieuwing te geven. Wij verzoeken u sowieso om niet te reageren op brieven rondom uw merk die niet van uw vaste merkadviseur afkomstig zijn. Alle belangrijke informatie rondom uw merk zal altijd van ons komen.